V

sanpham

VASTAREL

sanpham

VARILRIX

sanpham

VANCOCIN CP

sanpham

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE

sanpham

V. ROHTO

sanpham

Vidatox

Mô phỏng viên thuốc Vitamin D

VITAMIN D

Vitamin D không phải là một hoạt chất duy nhất, thực tế có nhiều hoạt chất có tác dụng giống Vitamin D đều được gọi là Vitamin D. Vitamin D chữa bệnh còi xương do chuyển hóa và nhuyễn xương bao gồm: Hạ phosphat trong máu kháng vitamin D liên kết X; còi xương phụ thuộc vitamin D; loạn dưỡng xương do thận hoặc hạ calci máu thứ phát do bệnh thận mạn tính.

sanpham

VITAMIN E

sanpham

VINCRISTIN

sanpham

VERAPAMIL

sanpham

VINBLASTIN

sanpham

VECURONIUM

sanpham

VANCOMYCIN

sanpham

VASOPRESSIN

sanpham

VACCIN VIÊM NÃO NHẬT BẢN

sanpham

VACCIN VIÊM GAN B

sanpham

VACCIN THƯƠNG HÀN

sanpham

VACCIN TẢ

Vaccin tam liên Sởi, Quai bị và Rubella

sanpham

VACCIN SỐT VÀNG