Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện lớn nhất của Việt Nam, là nơi tập trung của hầu hết các bác sĩ đầu ngành. Bệnh viện nằm tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đây là bệnh viện đầu tiên được nhận danh hiệu đặc biệt