Bệnh viện Việt Đức
Bệnh viện Việt Đức là một trong những trung tâm phẫu thuật lớn nhất Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi các bệnh lý chấn thương ổ bụng