Bệnh viện Việt Pháp
Ngoài đáp ứng nhu cầu khám chữa cho người dân trong nước, bệnh viện Việt Pháp còn hướng tới những đối tượng như khách du lịch nước ngoài hoặc đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống hoặc làm việc.