Acenocoumarol

ACENOCOUMAROL -Thuốc chống đông máu

Acenocoumarol là Dẫn xuất coumarin có tác dụng chống đông máu theo kiểu đối kháng vitamin K (do ức chế quá trình tổng hợp ở gan những dạng có hoạt tính của các yếu tố đông máu II, VII, IX và X bằng cách thay thế cho vitamin K).

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí