Gemfibrozil

lopid

LOPID

Lopid được chỉ định ngăn ngừa nguyên phát bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân tăng cholesterol máu, rối loạn lipide máu hỗn hợp, tăng triglyceride máu tương ứng type IIa, IIb và IV theo xếp loại của Fredrickson.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí