Gây mê

PROPOFOL ABBOTT

Propofol là thuốc mê tĩnh mạch có thể dùng để khởi mê hay duy trì mê trong phương pháp gây mê cân bằng cho người bệnh mổ chương trình hay ngoại trú, người lớn và trẻ em lớn hơn 3 tuổi.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí