Thông tin quỹ

Tâm sự của những người làm chương trình từ thiện

Tâm sự của những người làm chương trình từ thiện Có một số người

Tài khoản tiền mặt quỹ Điều Ước Nhỏ

  Hiện tại, Quỹ chỉ nhận tiền chuyển khoản qua hai số tài khoản dưới đây. Người

Tài khoản tiền mặt của Quỹ từ thiện Benh.vn

Ngoài việc đóng đóng góp các sản phẩm, thực phẩm…hữu ích cho các bệnh nhân, quý vị cũng có thể đóng

Danh sách các đồ dùng, thực phẩm, thuốc men bệnh nhân cần

Chúng tôi xin ghi nhận mọi sự đóng góp của quý anh, chị và các bạn. Quý vị có thể đóng góp các sản

Danh sách bệnh nhân nghèo tại xóm chạy thận

Danh sách bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để tìm hiểu thêm về

Mục đích xây dựng Quỹ từ thiện Benhvn

Ngày 27.02 hàng năm là ngày vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi, những người hoạt động trong lĩnh vực