Dây rốn bất thường

Sự nguy hiểm của việc sa dây rốn và phương án xử trí

Nguy hiểm của tình trạng sa dây rốn Sa dây rốn là tình trạng dây rốn bị sa trước ngôi thai, có thể

Nguy hiểm thế nào khi dây rốn quá ngắn

Dây rốn được coi là ngắn khi nó chưa được 30 cm. Theo số liệu thống kê thì có tới 6% thai nhi có dây

Xoắn dây rốn nguy hiểm khôn lường

Xoắn dây rốn có thể xảy ra ngay cả khi dây rốn có độ dài bình thường hay bất thường. Ranh giới của

Dây rốn quá dài bất thường không nên chủ quan

Dây rốn làm nhiệm vụ liên kết mẹ và thai nhi. Đây là con đường duy nhất cung cấp dưỡng khí, chất

Các vấn đề bất thường dây rốn thai kỳ

Dây rốn bám mép ảnh hưởng gì? Dây rốn thường cắm vào gắn trung tâm cùa bánh nhau. Khi dây rốn cắm

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí