Dây rốn cuốn cổ

Những lưu ý khi thai nhi bị tràng hoa quấn cổ

Theo dân gian truyền miệng thì những em bé có tràng hoa quấn cổ (dây rau quấn cổ) khi sinh ra rất

Bà bầu với tay lên cao có làm bé bị dây rốn quấn cổ không?

Nhiều mẹ bầu còn truyền tai nhau 1 việc nên tránh để con không bị dây rốn quấn cổ, đó là không nên

Dây rốn quá dài bất thường không nên chủ quan

Dây rốn làm nhiệm vụ liên kết mẹ và thai nhi. Đây là con đường duy nhất cung cấp dưỡng khí, chất