Loạn thần

Bệnh rối loạn loạn thần cấp và nhất thời

Rối loạn loạn thần (RLLT) cấp và nhất thời là trạng thái loạn thần có đặc điểm: Khởi đầu cấp là

Đề phòng bệnh loạn thần, trầm cảm sau sinh

Bệnh loạn thần, trầm cảm xảy ra đối với bất kỳ ai. Theo thống kê, hai căn bệnh trên đa phần xuất

Bệnh loạn thần do rượu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Rượu gây ra nhiều tác hại về mặt cơ thể và tâm thần. Theo thống kê của Tổ chức y tế

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí