A

ACIGINAL Vaginal

ACIGINAL Vaginal Tab (Ấn Độ)

Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo/có clotrimazol omidazol, miconazol.

Chỉ định: Viêm và nhiễm khuẩn âm đạo do nấm.

Liều dùng: Đột 1 viẻn vào âm đạo buổi tối, thờ gian dùng 5-7 ngày.

Sản phẩm khác