Có cần phải điều trị việc rụng tóc sau sinh không?

Có cần phải điều trị việc rụng tóc sau sinh không?

Trả lời:

Không cần phải tiến hàng điều trị khi có hiện tượng rụng tóc sau khi sinh. Thông thường tóc sẽ ngừng rụng, tóc mới sẽ dần mọc lên khi hormon trở lại bình thường, nhưng cần áp dụng một số trị liệu nhất định đối với những tổn thương về mặt tinh thần do rụng tóc gây ra.

Benh.vn

Các câu hỏi liên quan