TênBệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Thuận
Địa chỉ3B Nguyễn Hội - TP Phan Thiết - Bình Thuận
Điện thoại062.823.934
Fax062.832.338
Emailbvlaobth@vnn.vn | binhthuan@bvlaobp.org
Website
 

Giới Thiệu:  

Chức năng và nhiệm vụ:

* Chức năng:

Khám và điều trị bệnh nhân Lao và Bệnh phổi trên địa bàn tỉnh. 

* Nhiệm vụ:

Công tác khám, chữa bệnh:

+ Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh.

+ Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế liên quan chuyển đến.

+ Tham gia khám giám định sức khỏe và giám định y pháp khi Hội đồng Giám định y khoa hoặc cơ quan bảo vệ luật pháp trưng cầu trong chuyên ngành Lao và bệnh phổi.

Công tác chỉ đạo tuyến:

+ Xây dựng kế hoạch công tác chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở y tế và tổ chức triển khai thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

+ Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống lao và bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện Chương trình chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

Công tác phòng bệnh và giáo dục truyền thông:

 

+ Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về chuyên ngành lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

+ Phối hợp với Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khoẻ tỉnh và cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung thực công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.

Về công tác đào tạo cán bộ y tế: 

+ Làm cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa của trường Cao đẳng y tế tỉnh.

+ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiên cứu khoa học:

+ Tổ chức thực hiện các đề tại nghiên cứ khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa lao và bệnh phổi ở cấp cơ sở.

+ Nghiên cứu dịch tể học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

Thực hiện hợp tác quốc tế về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định pháp luật.

Tổ chức bộ máy:

Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc

Các phòng chức năng:

+ Phòng tổ chức - Hành chính.

+ Phòng tài chính - Kế toán.

+ Phòng kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

+ Phòng điều dưỡng.

Các khoa chuyên môn:

+ Khoa khám - cấp cứu.

+ Khoa Lao - HIV.

+ Khoa phổi - bệnh phổi.

+ Khoa Dược - vật tư y tế.

+ Khoa cận lâm sàng.

+ Khoa chống nhiễm khuẩn.


 

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Thuận