TênBệnh viện Mắt Huế
Địa chỉVĩ Dạ, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại(054)-3890.585
Fax(054)-3890.585
Emailbvmat@thuathienhue.gov.vn
Website
 

 Chức năng:

Bệnh viện Mắt Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y Tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám Đốc Sở Y Tế, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Mắt Trung Ương.

Bệnh viện Mắt Huế có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về phòng chống, khám chữa bệnh về chuyên khoa mắt cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh trong vùng, phát triển theo hướng chuyên khoa sâu của khu vực miền Trung.

Bệnh viện Mắt Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y Tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám Đốc Sở Y Tế, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Mắt Trung Ương.

 

 Nhiệm vụ:

 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về khám chữa bệnh, phòng chống các bệnh về mắt, trên cơ sở của chương trình Quốc gia và thực tế ở địa phương, trình Giám đốc Sở Y Tế phê duyệt để tổ chức thực hiện.

 - Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

 - Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực chuyên khoa mắt.

 - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học.

 - Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật.

 - Phòng bệnh.

 - Hợp tác quốc tế

 - Quản lý kinh tế y tế.

 - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y Tế giao.

Nhân lực:

 

Tổng số cán bộ: 52 (trong đó: 06 cán bộ hợp đồng theo nghị định 68, 06 cán bộ hợp đồng vụ việc).

Trình độ:

- Trên đại học  : 06

- Đại học           :11

Các khoa phòng:

-  Phòng Tổ Chức-Hành Chính-Kế Toán :17

-  Phòng Kế Hoạch-Điều Dưỡng:02

-  Khoa Khám Bệnh-Thăm Dò Chức Năng: 05

-  Khoa Kết Mạc-Giác Mạc-Cataract: 04

-  Khoa Glocom-Bán Cầu Sau: 04

-  Khoa Lác-Nhãn Nhi-Nhãn Thần Kinh: 07

-  Khoa Chấn Thương-Tạo Hình  :03

-  Khoa Dược-Vật Tư Y Tế: 05

-  Khoa Phẫu Thuật-Gây Mê-Hồi Sức-Xét Nghiệm: 05

 

Bệnh viện Mắt Huế