TênViện Tim TP.HCM
Địa chỉ88 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp HCM
Điện thoại(08 )3 865 1586
Fax
Emailvientim@hcm.vnn.vn
Website
 

Viện Tim TP HCM được thành lập với sự hợp tác của Hiệp hội Alain Carpentier của Pháp, chính thức từ 1992. Hoạt động độc lập về tài chính. Sau 14 năm hoạt động, đến nay Viện trở thành trung tâm tim mạch lớn đứng hàng thứ hai trong khu vực (sau Malaysia) và là nơi đào tạo bác sĩ chuyên khoa tim uy tín nhất Việt Nam

Viện Tim TP.HCM