Đau ở đâu

Anh đau ở đâu, lấy tay chỉ cho tôi xem.

Bác sĩ:

- Anh đau ở đâu, lấy tay chỉ cho tôi xem!

Bệnh nhân:

- Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…

Bác sĩ:

- Như vậy thì đúng anh đau ở ngón tay rồi!

Benh.vn st

 

Các bài viết liên quan