Danh mục tài sản cố định

Danh mục tài sản cố định là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/ayoy7xjc7jkq5dl/TC2mau%20bb%20kk.pdf

Ý kiến của bạn