Tài liệu y học nội bộ

Những tư thế an toàn cho bệnh nhân cấp cứu

THẾ NÀO LÀ TƯ THẾ AN TOÀN CHO NB CẤP CỨU NB cấp cứu thường ở trong tình

Kỹ thuật chăm sóc sau ngừng tuần hoàn dành cho điều dưỡng

Mục đích - Đảm bảo được các chức năng sống cho NB - Đề phòng ngừng tim trở

Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn dành cho điều dưỡng

Cấp cứu ngừng tuần hoàn là một cấp cứu rất khó khăn, tiên lượng của người

Các kỹ thuật bảo vệ đường thở dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên

Đặt canuyn hầu họng 1. Mục đích - Giúp duy trì sự thông thoáng

Kỹ thuật khai thông đường thở dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên

- Khai thông đường thở là một thủ thuật cấp cứu rất quan trong đối với bác sĩ