Đam mê

Càng học tập, càng đắm say/

Dáng em bé nhỏ, hăng say yêu nghề/

Sinh viên Y - một lời thề/

Lương Y từ mẫu, đam mê suốt đời!/

 

Mau sao vừa mới hôm nào

Mới còn chập chững bước vào nghề Y

Thời gian học tập bận thi

Lâm sàng em học, em đi từng ngày

Càng học tập, càng đắm say

Dáng em bé nhỏ, hăng say yêu nghề

Sinh viên Y - một lời thề

Lương Y từ mẫu, đam mê suốt đời!

 

Tác giả Lê Thị Hiền - Đại học Y Hải PHòng

 

Các bài viết liên quan