Các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

Các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thông tư số 41/2011/TT-BYT. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/p71iy1uaftx43q9/thong-tu-41-2011-BYT-dieu-kien-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-phong-chan-tri-y-hoc-co-truyen-benhvn.pdf

Các bài viết liên quan
Các bài viết khác