S

sanpham

SEMPREX

sanpham

SEPTRIN

sanpham

SELSUN GOLD

sanpham

SELBEX

sanpham

SELSUN

sanpham

SECTRAL 200

sanpham

SEDUXEN

sanpham

SANOFORMINE

sanpham

SANDIMMUN NEORAL

sanpham

SANDOSTATIN

sanpham

SUXAMETHONIUM (SUCINYLCHOLIN)

sanpham

SULFASALAZIN

sanpham

SUCRALFAT

sanpham

SULFACETAMID NATRI

sanpham

STREPTOMYCIN

sanpham

SPIRONOLACTON

sanpham

STREPTOKINASE

SPIRAMYCIN

Spiramycin là thuốc kháng sinh nhóm Macrolid, thuốc chữa nhiễm khuẩn ở đường hô hấp, da, và sinh dục. Có nhiều biệt dược tên khác nhau chứa Spiramycin ...

sanpham

SOTALOL

sanpham

SPECTINOMYCIN