S

sanpham

SELEN SULFID

sanpham

SIMVASTATIN

sanpham

SELEGILIN

sanpham

SẮT (II) SULFAT

sanpham

SẮT DEXTRAN

sanpham

SALBUTAMOL (SỬ DỤNG TRONG NỘI KHOA HÔ HẤP)

sanpham

SALBUTAMOL (SỬ DỤNG TRONG SẢN KHOA)

Sucrate gel

Sucralfate gel là một dạng vật lý của Sucralfate được phát minh và cấp bằng đầu tiên cho Lisapharm, Italia. Sucralfate dạng gel có diện tích bề mặt đặc trưng gấp đôi so với bột Sucralfate và cho thấy sự bám dính vào niêm mạc rất bền chặt. Đặc tính này xác định tác dụng chống loét của sản phẩm. Sucrate gel hiệu quả cao trong điều trị: Loét dạ dày, Loét tá tràng, Loét thực quản, Viêm dạ dày cấp và mãn tính. Thuốc bám dính một cách bền chặt lên màng nhày dạ dày tạo hiệu quả điều trị cao, thuốc Sucrate gel không ức chế hoạt động bình thường của dịch tiết acid.