Khuyến cáo dự phòng băng huyết sau sinh

 1. Sử dụng thuốc co hồi tử cung trong giai đoạn 3 CD để dự phòng băng huyết sau sinh được khuyến cáo (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng mức độ Khá)

 2. Oxytocin là thuốc chọn đầu tay để dự phòng BHSS (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng mức độ Khá)

 3. Tại những cơ sở không có Oxytocin thì Ergometrine/Methylergometrine hoặc liều cố định kết hợp Oxytocin và Ergometrine được khuyến cáo (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng mức độ Thấp)

 4. Tại những cơ sở không có Oxytocin, Ergometrine/Methylergometrine và liều cố định kết hợp Oxytocin- Ergometrine, sử dụng Misoprostol (uống, 600mcg) được khuyến cáo (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng mức độ Khá)

 5. Tại những cơ sở y tế có nhân viên y tế đã được huấn luyện, thủ thuật sổ nhau bằng kéo dây rốn có kiểm soát được thực hiện như một phần của XTTCGĐ3CD nếu rất cần thiết phải giảm tối đa lượng máu mất và rút ngắn tối đa thời gian GĐ3 (Khuyến cáo có điều kiện, Bằng chứng  mức độ Cao)

 6. Tại những cơ sở y tế không có nhân viên y tế đã được huấn luyện, thủ thuật sổ rau bằng kéo dây rốn không được khuyến cáo (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng  mức độ Cao)

 7. Kẹp rốn trì hoãn (1-3 phút sau sanh) được khuyến cáo cho mọi trường hợp sinh trong khi vẫn thực hiện chăm sóc bé sau sinh (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng  mức độ Khá)

 8. Kẹp rốn sớm (trước 1 phút sau sinh) không được khuyến cáo, trừ trường hợp bé ngạt và cần hồi sức ngay (Khuyến cáo mức độ Mạnh, Bằng chứng  mức độ Khá)

Khuyến cáo dự phòng băng huyết sau sinh

BS. Nguyễn Đắc Hùng (Theo WHO recommendations for Prevention and Treatment of Postpartum Haemorrhage- 2012)

Ý kiến của bạn