Lỗi nhịp

Hỏi ai nếm thử tình trần
Tim không lỗi nhịp một lần vì yêu?
Mạch nhanh, đập mạnh, nảy nhiều

Khi trục lệch trái khi chiều trung gian

Lúc thì vô nhịp chậm xoang
Lo âu choáng váng hoang mang mơ hồ
Khi yêu bỗng hóa điên rồ
Tâm thanh biến đổi tâm đồ biến thiên

Tiếng lòng thao thức con tim
Ru tình mê mẩn liên miên mơ màng
Tâm thu lúc phụt lúc tràn
Hai âm thổi ống – thổi hang ồn ào

Phế nang ran ẩm rì rào
Khi trầm khi bổng khi trào khi dâng
Sóng lòng cuộn nhớ lâng lâng
Sóng tình biên độ dâng dâng tăng dần

Bs. Huỳnh Kỳ Anh Huy

(Chia sẻ để thấy yêu nghề hơn)

 

Ý kiến của bạn