Mất cân bằng giới tình

Chỉ cách đây mười năm tỷ lệ nam nữ của Việt Nam ngang bằng với tỷ lệ của thế giới. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ này có sự chênh lệch rất cao 111 bé trai so với 100 bé gái. Vẫn đề mất cân bằng giới tính đang ngày càng trở nên đáng lo ngại. Nếu sự mất cân bằng này không nhanh chóng được điều chỉnh sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng đối với toàn xã hội vì sẽ xảy ra việc dư thừa nam giới ở độ tuổi lấy vợ dẫn đến nam giới khó lấy vợ hoặc lấy vợ muộn.

Ý kiến của bạn