Cấp cứu

dịch truyền ringer lactat

RINGER LACTAT

RINGER LACTAT là Dịch truyền tĩnh mạch, bồi phụ nước và điện giải.

adrenaline

Epinephrine (ADRENALIN)

Epinephrine, ADRENALIN, Thuốc kích thích giao cảm, Cấp cứu choáng phản vệ.

noradrenalin

NORADRENALIN

NORADRENALIN, Norepinephrine, Thuốc cường giao cảm, Chữa tụt huyết áp hay bị sốc.

thuốc flumazenil

FLUMAZENIL

Thuốc FLUMAZENIL là chất đối kháng benzodiazepin, Làm mất tác dụng của benzodiazepin. Dùng trong cấp cứu ngộ độc benzodiazepin.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí