Nhưng bác sỹ

Một bác sĩ nọ hơi bị …. đãng trí. Một đêm bà vợ vị bác sĩ thì thào với chồng :

– Ông này, trong phòng mạch có trộm đấy !

– Thật hả, thế nó đến khám gì thế?

Benh.vn st

Ý kiến của bạn