Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng tổ chức cán bộ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng tổ chức cán bộ là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/ktkpdlfcqr43yb1/QD%2001%20_TCCB.pdf

Ý kiến của bạn