Quy trình quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

Quy trình quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai.

Bạn đọc quan tâm có thể xem hoặc dowload tại địa chỉ: www.mediafire.com/view/7tahs56mhgg2td7/QT.11.HT1.pdf

 

Ý kiến của bạn