Quyết định về việc ban hành hướng dẫn bảo quản vacxin

Quyết định số 1730/QĐ-BYT của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành hướng dẫn bảo quản vacxin. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/t87tnp7maxjsc53/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-bao-quan-vacxin-benhvn.pdf

Ý kiến của bạn