Số lần siêu âm tối thiểu trong thai kỳ là bao nhiêu

– Cung cấp những lời khuyên, giáo dục, tư vấn cho phụ nữ có thai và gia đinh họ.

– Cung cấp các dịch vụ lâm sàng, cận lâm sàng để đảm bảo rằng người phụ nữ luôn ở nguy cơ thấp.

– Dự phòng, xử trí những vấn đề và những yếu tố bất lợi cho mẹ và thai.

– Giảm tỷ lộ bệnh suất và tử suất cho mẹ, giảm tỷ lệ bệnh suất và tử suất chu sinh.

Số lần khám thai

Ở Việt nam số lần khám thai khuyên tốì thiểu là 3 lần ở thai nghén bình thường. Đối với thai nghén nguy cơ cao yêu cầu người phụ nữ khám thai 4 tuần một lần cho tới tuần thứ 28. Sau đó hai tuần một lần cho tới tuần thứ 36, và hàng tuần cho tới tuần thứ 40. Như vậy, có ít nhất từ 13 lần khám thai cho tuổi thai từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 40.

Mỗi lần khám thai nếu nhận diện được yếu tố nguy cơ cần có thái độ xử trí thích hợp cho từng trường hợp.

Benh.vn

Ý kiến của bạn