Sổ tài sản viện, khoa, phòng

Sổ tài sản viện, khoa, phòng là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể download tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/1x1ai42x42n9td2/BM.12.HT.08.pdf

Ý kiến của bạn