Bệnh giang mai

Bệnh giang mai

Bệnh Giang mai là một trong số những bệnh đường tình dục (STD) đáng sợ. Bệnh do một loại xoắn trùng

Bệnh Giang Mai – Các biểu hiện lâm sàng theo hướng dẫn của bộ y tế

Bệnh Giang Mai - Các biểu hiện lâm sàng theo hướng dẫn của bộ y tế 2. Các biểu hiện lâm sàng 2.1.

Hướng dẫn mới chẩn đoán và điều trị bệnh Giang Mai của Bộ Y tế

Tác nhân và đường lây truyền bệnh giang mai Bộ Y tế ban hành Bệnh giang mai (Syphilis) là bệnh

Hướng dẫn mới chẩn đoán và điều trị bệnh Giang Mai của Bộ Y tế

Hướng dẫn mới chẩn đoán và điều trị bệnh Giang Mai của Bộ Y tế 3. Chẩn đoán giang mai 3.1. Chẩn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí