Lao phổi

Bệnh lao phổi

Lao phổi là tình trạng nhiễm trùng phế quản, nhu mô phổi, gây ra bởi vi khuẩn Lao (Mycobacterium

Điều trị bệnh Lao phổi

Việc điều trị bệnh Lao phổi là trọng tâm nghiên cứu trong giai đoạn đầu tiên của bệnh. Hiện nay, mặc

Chẩn đoán bệnh lao phổi

1. Đại cương - Việc chẩn đoán quyết định bệnh lao, hiện nay vẫn phải dựa vào những bằng chứng xác

Kỹ thuật mới chẩn đoán nhanh bệnh lao phổi

Các nhà khoa học cho biết qua thí nghiệm trên loài chuột, chỉ cần xét nghiệm hơi thở, so sánh và chỉ

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí