Banner benh.vn

Nhiễm khuẩn huyết

Bệnh nhiễm trùng máu

1. Định nghĩa - Nhiễm khuẩn huyết (nhiễm trùng máu) là tập hợp những biểu hiện lâm sàng của một

Nguyên nhân, dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng máu ở trẻ sơ sinh và hướng điều trị

Bệnh nhiễm trùng máu ở trẻ sơ sinh là bệnh nguy hiểm phát trên toàn thân, các loại vi khuẩn gây bệnh

Phòng ngừa bệnh nhiễm trùng huyết ở trẻ sơ sinh

Nhiễm trùng huyết ở trẻ sơ sinh liên quan nhiều đến bà mẹ trong thời kỳ mang thai, điều kiện và môi

Nhiễm trùng máu sơ sinh

Nhiễm trùng máu sơ sinh là là nhiễm trùng gây tổn thương nhiều cơ quan, có vi khuẩn trong

Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn Bộ Y tế ban hành (Phần 2)

Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp

Hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn của Bộ Y tế (Phần 1)

1. Đại cương về nhiễm khuẩn huyết - Nhiễm khuẩn huyết là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính,