Tiêu chuẩn kiểm tra công tác điều dưỡng viện, trung tâm, khoa lâm sàng

Tiêu chuẩn kiểm tra công tác điều dưỡng viện, trung tâm, khoa lâm sàng là quy trình hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Bạch Mai. Bạn đọc quan tâm có thể dowload tại địa chỉ:

www.mediafire.com/view/tsi0663s7j6g17o/BM.01.ĐD.01_Bang%20kiem%20tra%20khoa%20LS.pdf

Ý kiến của bạn