Lớp Nitabuch là gì?

Lớp có thoái hóa dạng xơ nằm giữa lớp nguyên bào nuôi và màng rụng gọi là lớp Nitabuch.

Đến cuối của thời kỳ mang thai fibrinoid tích tụ tích lũy (fibrin, secretant bào thai và trophoblast tế bào chết) trong nhau thai. Điều này xảy ra chủ yếu ở dưới đĩa đệm, trong đó chúng hình thành lớp fibrinoid (A) của Langhans nằm dưới màng phổi, cũng như trong vùng của tấm đáy nền dưới lớp vách ốp lát và lớp cytotrophoblast, nơi mà sự lưu giữ fibrin hình thành từ Rohr Lớp fibrinoid (B).

Ý kiến của bạn