Một ca tư vấn

 

Một ca tư vấn

Một cô gái đến khám bác sĩ, trăn trở:

– Thưa bác sĩ, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.

– Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian “thèm” đó kéo dài bao lâu?

– Khoảng 4 tuần.

 

Ý kiến của bạn