Phôi nang và hiện tượng làm tổ

Phôi nang là gì và nó được hình thành như thế nào?

Hợp tử tiến hành giảm phân tạo ra các nguyên phôi bào. Khi các nguyên phôi bào tiếp tục phân chia, chúng tạo nên một khối tế bào gọi là phôi dâu. Dịch dần dần tập trung lai ở giữa các nguyên phôi bào trong phôi dâu và tạo nên phôi nang. Phôi nang phát triển 96 giờ sau thụ tinh. Lúc này phôi ở giai đoạn 58 tế bào, gồm 5 tế bào phía trong và 53 nguyên bào nuôi.

Khi nào xảy ra hiện tượng làm tổ?

Sáu ngày sau thụ tinh, phôi nang bất đầu quá trình làm tổ vào nội mạc tử cung. Phôi nang hoàn toàn chìm vào nội mạc tử cung trong thời gian này. Sau 9 ngày, các tế bào nuôi được biệt hóa thành hai lớp: lớp đơn bào nuôi phía trong (còn gọi là lớp tế bào Langhans) và lớp hợp bào nuôi phía ngoài. Vào giai đoạn này, hai lớp nguyên bào nuôi sẽ ngăn cách tuần hoàn mẹ và tuần hoàn thai.

Phôi nang và hiện tượng làm tổ

Benh.vn – Cẩm nang y học

 

Ý kiến của bạn