fbpx

Quy trình rã đông tinh trùng

Điều 17. Quy trình rã đông tinh trùng

1. Đại cương: rã đông tinh trùng là kỹ thuật trong đó mẫu tinh trùng đông lạnh và lưu giữ trong bình trữ sẽ được rã đông, sau đó lọc rửa để sử dụng.

2. Chỉ định:

a) Rã đông tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung;

b) Rã đông tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm.

3. Chuẩn bị:

a) Chuẩn bị mẫu tinh trùng sẽ rã đông;

b) Chuẩn bị phương tiện: cốc đựng nước ấm 370C, các phương tiện dụng cụ dùng lọc rửa mẫu tinh trùng (xem phần lọc rửa tinh trùng);

c) Chuẩn bị vật tư tiêu hao: các phương tiện dùng lọc rửa mẫu tinh trùng.

4. Quy trình:

a) Lấy ống trữ mẫu tinh trùng ra khỏi ni tơ lỏng, để trong nhiệt độ phòng từ 01 đến 03 giây cho tan hết lớp đá bao bọc bên ngoài ống trữ;

b) Cho ống trữ vào nước ấm 370C trong vòng từ 10 đến 20 phút;

c) Đánh giá chất lượng tinh trùng sau rã đông theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới;

d) Mẫu tinh trùng sau rã đông sẽ được lọc rửa để bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Benh.vn (Theo TT số 12/2012/TT-BYT ngày 15/07/2012)

 

Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng vacxin trong tiêm chủng

Điều 17. Quy trình rã đông tinh trùng 1. Đại cương: rã đông tinh trùng là kỹ thuật trong đó mẫu tinh trùng đông lạnh và lưu giữ trong bình trữ sẽ được rã đông, sau đó lọc rửa để sử dụng. 2. Chỉ định: a) Rã đông tinh trùng để bơm tinh trùng vào […]

Ý kiến của bạn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí