Banner benh.vn

Bệnh Lao

Điều trị Lao cho người nhiễm HIV – AIDS

Người nhiễm HIV/AIDS có hệ miễn dịch bị suy giảm cho nên rất dễ bị biến chứng nếu mắc các bệnh nhiễm

Điều trị bệnh Lao phổi

Việc điều trị bệnh Lao phổi là trọng tâm nghiên cứu trong giai đoạn đầu tiên của bệnh. Hiện nay, mặc

Lao hạch bạch huyết

Lao hạch bạch huyết còn gọi là lao hạch bạch huyết ngoại vi, vì còn có lao hạch bạch huyết nội tạng,

Chẩn đoán bệnh lao phổi

1. Đại cương - Việc chẩn đoán quyết định bệnh lao, hiện nay vẫn phải dựa vào những bằng chứng xác