Banner benh.vn

Chấn thương ngoại khoa

Gãy cổ xương đùi chẩn đoán và xử trí ngoại khoa

- Gãy cổ xương đùi là các trường hợp gãy xương mà đường gãy là ở giữa chỏm và khối mấu chuyển. -

Triệu chứng, xử trí ngoại khoa bệnh chấn thương cột sống

Chấn thương cột sống nói chung chiếm khoảng 4-6% so với  tất cả các chấn thương. Trong thực tế khám

Chẩn đoán, xử trí gãy xương cẳng chân

Gãy xương cẳng chân là các trường hợp gãy thân xương chày từ dưới hai lồi cầu đến trên mắt cá trong,

Chẩn đoán và xử trí ngoại khoa chấn thương ngực kín

Nguyên nhân gây chấn thương ngực kín: do tai nạn giao thông chiếm 70% trường hợp và 25% trường hợp