Banner benh.vn

Loạn nhịp tim

Rối loạn nhịp thất

Loạn nhịp ngoại tâm thu thất (ventricular extrasystoles) Loạn nhịp ngoại tâm thu thất là có một hay

Các dấu hiệu chẩn đoán bệnh rối loạn nhịp tim

Rối loạn nhịp tim là một trong những vấn đề thường gặp nhất trong các biểu hiện bệnh tim mạch. Loạn

Hội chứng tiền kích thích trong rối loạn nhịp tim

Hội chứng tiền kích thích (pre- excitation syndromes) Hội chứng tiền kích thích là xung động không

Một số bệnh rối loạn nhịp tim thường gặp

Một số rối loạn nhịp tim thường gặp Nhịp chậm xoang Trong trường hợp này, nút xoang vẫn là chủ

Đại cương về các rối loạn nhịp tim và điều trị

1. Khái niệm Loạn nhịp tim là sự rối loạn hoạt động điện sinh học của tim về ba mặt: sự tạo thành