Các dạng rối loạn kinh nguyệt thường gặp

Rối loạn kinh nguyệt là danh từ chỉ chung tất cả các loại kinh nguyệt không bình thường. Những bất thường về kinh nguyệt có thể biểu hiện ở tuổi thấy kinh hay mãn kinh, ở chu kỳ kinh, ở số ngày ra máu kinh, ở khối lượng máu kinh hoặc những triệu chứng kèm theo trong những này hành kinh.

Dưới đây là các loại rối loạn kinh nguyệt thường gặp:

1. Bất thường về tuổi bắt đầu thấy kinh hoặc mãn kinh:

– Dậy thì sớm

Dậy thì sớm (Ảnh minh họa)

– Dậy thì muộn

– Mãn kinh sớm

Mãn kinh sớm (Ảnh minh họa)

– Mãn kinh muộn

2. Bất thường về chu kỳ kinh:

Chu kỳ kinh nguyệt (Ảnh minh họa)

– Kinh nguyệt không đều

– Kinh nguyệt mau

– Kinh nguyệt thưa

– Vô kinh

3. Bất thường về số ngày có kinh

– Kinh nguyệt ngắn ngày

– Rong kinh

– Rong huyết.

4. Bất thường về khối lượng máu kinh:

– Kinh nguyệt nhiều (đa kinh, cường kinh).

– Kinh nguyệt ít (thiểu kinh)

5. Bất thường về các triệu chứng kèm theo kinh nguyệt:

Đau bụng kinh (Ảnh minh họa)

– Thống kinh (đau bụng kinh).

6. Bất thường về phát triển nang trứng:

– Vòng kinh không rụng trứng.

Người bị rối loạn kinh nguyệt có thể bị chỉ bị một loại trong số các loại trên nhưng cũng có khi nhiều rối loạn cũng có trên một người. Ví dụ người bị rong kinh có thể kèm theo cường kinh, thống kinh; người có kinh nguyệt thưa có thể kèm theo kinh ngắn, kinh ít.

Benh.vn

Ý kiến của bạn