Định nghĩa tình yêu kiểu thầy thuốc

Nếu anh là dòng máu
Em sẽ là trái tim
Đi muôn dặm tế bào
Hãy quay về anh nhé

Nếu anh tế bào hạch
Em là my-e-lin
Hai đứa mình cũng dẫn
Truyền tín hiệu yêu thương.

Nếu anh là phế quản
Em sẽ là phế nang
Anh đi hết đoạn đường
Là gặp em rồi đấy

Nếu anh là ống chích
Em sẽ là bơm tiêm
Được đóng gói trong bịch
Vô trùng chỉ hai ta

Nếu anh mà là lợi
Em sẽ làm cái răng
Nguyện dính nhau cả đời
Tình yêu không mảng bám

Nếu anh tế bào giết
Em! sẽ là limpho
Đứa nào dám bay vô
Vợ chồng mình xử hết

Còn anh là huyết áp
Em sẽ là ống nghe
Bùm bùm tặt tặt tặt
Còn đập… là còn yêu

Dù muôn vàn thay đổi
Vẫn còn điều vẹn nguyên
Máu vẫn chảy về tim
Bơm tiêm cần ống chích
Và ta luôn hạnh phúc
Một chuyện tình ngành y

Tác giả: Huong Thao

 

Ý kiến của bạn