Thơ cho sĩ tử ngành y

Ngày kia sĩ tử Y Khoa
Bước vào trận chiến với ba môn liền
Toán học kể đến đầu tiên
Đồ Thị, Hệ Số thật phiền não luôn
Còn thêm Nhị Thức Niu – Tơn
Không Gian, Đường Thẳng thua hơn vẽ hình
X – Y nào Cos nào Sin
Đẳng Thức, Lượng Giác chứng minh hai bề
Cộng lên, Trừ xuống, Nhân về
Nháp cho cẩn thận khoan bê vào bài
Thời gian làm cũng đủ dài
Viết chữ sạch đẹp để mài nết nhân
Chiều về Hoá Học điện phân
Oxi khoá khử song hành cùng "e"
Hoá trị phải nhớ em nghe
Hai, Ba là của Fe đó mà
Câu nào khó quá… bỏ qua
Đừng suy nghĩ mãi làm ta điên đầu.
Cuối giờ tô hết các câu
Đỏ đen may mắn biết đâu mà bất ngờ

Cuối cùng Sinh Học đang chờ
Menden lai giống F – G một – hai
Đề ra ý ngắn – lời dài
Đọc cho thật kĩ những bài tính gen
A – T – G – X nhớ xem
Mạch nào là gốc? gắn kèm với khuôn.
Kiến thức vững chắc luôn luôn
Quần xã, Quần thể sẻ luồn vào nhau
Hệ Sinh Thái lớn dẫn đầu
Cá ở dưới nước trên đầu là chim
Thiên nhiên cảnh sắc hữu tình
Hươu, Gà, Nai, Ngựa bóng hình đề ra
Màu hồng, màu đỏ bông hoa
Đều vào bài toán Gen A điển hình
Bệnh này, bệnh nọ linh tinh
Đột Biến, Tổ Hợp để mình… Giảm Phân
Dù dễ hay khó muôn phần
Mười hai năm học một lần đi thi
Đã là sĩ tử ngành Y
Vững tin chớ có điều gì phải lo
Đôi lời nhắn gửi dành cho
Các bạn nam nữ học trò gần thi
Điểm cao đỗ đạt trường Y
Luyện tài rèn Đức để đi giúp đời.

Benh.vn st.

 

Ý kiến của bạn