Xét nghiệm huyết học nghiệm pháp rượu thăm dò đông máu

Nguyên lý

Khi có quá trình đông máu tức là chuyển fibrinogen thành fibrin. Quá trình chuyển từ fibrinogen thành fibrin như sau: đầu tiên là monomer hoá các fibrinogen, sau đó polymer hoá tạo sợi huyết. Tuy nhiên vẫn có một ít monomer không polymer hoá được mà kết hợp với fibrinogen và PDF thành một phức chất. Phức chất này sẽ làm huyết tương tạo thành gel trong môi trường rượu ở nhiệt độ lạnh. Lợi dụng tính chất đó người ta cho huyết tương pha trong rượu rồi để ở 40C và quan sát gel hoá để thăm dò hiện tượng đông máu.

Thuốc thử, hoá chất

Máu chống đông bằng natri citrat 3,2% hoặc 3,8%; ly tâm tốc độ 500v/p trong 10 phút hoặc để lắng tự nhiên để tách huyết tương giàu tiểu cầu.

Ethanol 50% trong nước cất.

Ống nghiệm kích thước 75 x 9,5mm

Giấy parafin.

Tiến hành kỹ thuật xét nghiệm

Trong ống nghiệm có 0,45 ml huyết tương citrat giàu tiểu cầu cho thêm  0,15 ml ethanol 50%, đậy nút kín, đặt ở nhiệt độ 40C  trong 10 phút.

Đọc kết quả xét nghiệm

Sau 10 phút, lấy ống nghiệm ra xem. Nếu có sự hình thành gel hoặc đông là kết quả dương tính. Nếu hỗn dịch không có tủa vẫn, trong là âm tính.

Nguyên nhân sai số kết quả

Dụng cụ lấy máu không đúng quy cách (ống đựng bệnh phẩm phải là nhựa hoặc thuỷ tinh có tráng silicon).

Mẫu máu xét nghiệm bị đông

Dụng cụ làm xét nghiệm không sạch

Ý nghĩa xét nghiệm

Nghiệm pháp rượu (+) chứng tỏ đang có quá trình chuyển fibrinogen thành fibrin quá mức, tức là hiện tượng đông máu trong cơ thể đang xảy ra. Do vậy dùng nghiệm pháp rượu để chẩn đoán đông máu rải rác trong lòng mạch.

Ý kiến của bạn