Luyện tập bài Đi cơ bản công trong Thái cực quyền

“Đi cơ bản công” là bài tập những bước chân cơ bản trong Thái cực quyền. Do đó, muốn tập Thái cực quyền hiệu quả, người tập cần thực hiện nhuần nhuyễn các bước đi này.

Cung bộ

Nhấc gót chân trái cách đất từ 5 đến 7cm, nghiêng mũi chân trái ngang rộng bằng vai, hạ chân. Hai tay đưa ra sau lưng, 2 đầu gối từ từ hạ xuống, xoay mũi chân trái sang trái khoảng 35 độ, đưa mũi chân phải chạm gót chân trái. Gót chân phải tạo thành hư bộ chân phải, lúc này thân thể thẳng, đầu gối chân phải không được quá chân trái.

Động tác lùi về hư bộ gót chân, xoay người, xoay mũi chân phải sang bên phải 35 độ, chân trái kiễng gót tỳ chạm đất, kéo từ từ mũi chân trái đặt chạm nhẹ ra gót chân phải, đầu gối không chạm nhau, cách nhau 10cm, từ từ đưa gót chân trái về phía trước thành động tác hư bộ gót chân trái.

Chuyển thành hư bộ gót chân trái, đầu gối không quá mũi chân, chân phải gối thẳng, tư thế từ từ dồn về trọng tâm chân phải chuyển thành hư bộ gót chân, trọng tâm dồn về chân trái, mũi chân phải chạm đất, gót chân cách đất từ 10 đến 15cm. Kéo từ từ mũi chân phải chạm gót chân trái, đưa chân phải về phía trước thành động tác hư bộ gót chân, từ từ chuyển 2 chân thành cung bộ chân phải, thu chân về tư thế đứng nghiêm.

Hư bộ

Tư thế đứng yên, nhấc gót chân trái lên, chân trái sang rộng bằng vai rồi từ từ hạ gót chân. Chuyển trọng tâm về 2 chân, 2 tay đặt ra sau lưng rồi từ tự khuỵu 2 gối xuống như ngồi, xoay thân người sang bên trái đồng thời xoay mũi chân trái sang trái 35 độ, từ từ đưa mũi chân phải về sau gót chân trái thành tư thế chụm chân.

Đẩy từ từ chân phải thành hình cung bộ, kiễng gót rồi từ từ xoay mũi chân trái thành tư thế hư bộ chân trái, đưa mũi chân trái kéo về sau gót chân phải. Đẩy gót chân trái thẳng đầu gối, mũi chân trái chạm đất, gối trái thẳng, gót chân trái kiễng. Động tác này giống cung bộ nhưng kiễng gót chân, gối phải vận khuỵu.

Xoay gót chân trái để dồn trọng tâm về chân trái, xoay mũi chân phải chuyển thành hư bộ chân phải, kéo mũi chân phải chạm gót chân trái, đẩy gót chân phải ra sau, xoay gót chân phải hơi vào trong, dồn trọng tâm chuyển về hư bộ chân trái.

Kéo chân trái từ từ thu về chân phải, đạp gót chân trái ra sau tạo thành hư bộ, trọng tâm dồn về chân phải. Kết thúc động tác hư bộ, chân trước trở thành hư bộ, kéo từ từ về vị trí rộng bằng vai, xoay 2 bàn chân về, từ từ thẳng gối, 2 tay để thẳng tự nhiên. Nhấc gót chân trái sau đó đưa mũi chân trái về chân phải, về tư thế đứng nghiêm.

Mã bộ

Nhấc gót chân trái cách đất từ 5 đến 7cm, nghiêng mũi chân trái sang rộng bằng vai, trọng tâm dồn về 2 chân, 2 tay đặt ra sau lưng. Hai gối khuỵu xuống giống như ngồi, trọng tâm dồn về chân phải, nhấc gót chân phải, mũi chân phải vận chạm đất, bước mũi chân phải sang phải rộng bằng 2 lần vai, từ từ hạ gót chân phải về trọng tâm.

Trọng tâm dồn về 2 chân, trọng tâm dồn về chân phải, từ từ kéo mũi chân trái về rộng bằng vai, trọng tâm ở chân trái, hạ gót chân phải, chuyển trọng tâm về 2 chân. Lúc này động tác mã bộ 2 chân thu về.

Tiếp tục bước chân phải thành mã bộ, nhấc gót chân trái chuyển trọng tâm về chân phải, thu chân trái về rộng bằng vai, thu chân về tư thế đứng nghiêm.

Suckhoecuocsong.com.vn tổng hợp

Ý kiến của bạn